Vergezicht op Amsterdam | Amsterdam Museum

Het Amsterdam Museum heeft Vergezicht op Amsterdam opgericht voor particulieren die een sterke band hebben met de stad Amsterdam en haar geschiedenis. Het museum wil geïnteresseerden inspireren en intellectueel uitdagen: vrijdenken over het verleden, het heden en de toekomst van Amsterdam. Op besloten ontvangsten, zowel in het Amsterdam Museum als op andere markante locaties, krijgen leden previews van tentoonstellingen en ontdekken verhalen achter bijzondere collectiestukken. Deze community is na de verzelfstandiging verder gegaan onder de naam Amsterdam City Circle.

Zie ook www.amsterdammuseum.nl