Doel en ambitie


De initiatiefnemers van New Angle geloven dat de maatschappij floreert als het culturele leven bruist, iedereen toegang heeft tot kwalitatief onderwijs en sport, en de gezondheidszorg verder professionaliseert. Vermogende burgers zouden volgens New Angle de verantwoordelijkheid moeten nemen om bij te dragen aan de ontwikkeling van een bloeiende maatschappij.

Traditionele vormen van fondsenwerving zijn weinig uitdagend voor potentiële donateurs. New Angle heeft daarom een andere vorm van duurzaam schenken ontwikkeld: communities die opereren op basis van wederzijdse betrokkenheid. New Angle brengt non-profitinstellingen op het gebied van cultuur, onderwijs, sport en gezondheidszorg in contact met vermogende burgers, door samen met instellingen een community op te zetten. De leden van een community betalen een jaarlijkse bijdrage in de vorm van een gift, in ruil waarvoor zij toegang krijgen tot exclusieve events die hun betrokkenheid bij de instelling intensiveren. De instelling gebruikt de donaties voor projecten die uit de normale exploitatie niet gerealiseerd kunnen worden. 

Return on involvement

Meedoen levert niet alleen rendement op voor de instelling, maar ook voor de leden. Zij worden uitgenodigd voor besloten bijeenkomsten waarvoor geen reguliere kaarten beschikbaar zijn en waar zij vooraanstaande gasten persoonlijk kunnen ontmoeten. De instelling kan rekenen op de duurzame financiële en morele steun van de community. 

New Angle positioneert elke community als een sterk merk, zodat deze overeind blijft in een uiterst competitieve markt. Bovendien creëert New Angle een hefboomeffect doordat iedere geïnvesteerde Euro meervoudig wordt gedupliceerd in de bijdrage van de community-leden. New Angle verplicht zich niet alleen om de community voor een periode van drie tot vijf jaar te steunen met de inbreng van kennis en ervaring, maar ook om het grootste deel van de initiële kosten voor haar rekening te nemen.