Werkwijze


New Angle ontwikkelt communities in nauwe samenwerking met non-profitinstellingen. Deze communities bestaan uit vijftig tot honderd geïnteresseerde particulieren en/of ondernemers die bereid zijn om op persoonlijke titel jaarlijks € 2.500 te schenken. Om in aanmerking te komen voor de steun van New Angle dient een instelling onder andere aan te tonen een organisatie te zijn waarmee potentiële leden zich makkelijk kunnen identificeren. Met oog op de ledenwerving moet de instelling over een hoogwaardig netwerk beschikken. Bovendien moet er inhoudelijk voldoende potentie zijn om op jaarbasis onvergetelijke bijeenkomsten te kunnen organiseren, die leden voor geen goud willen missen.

Procedure

Wanneer New Angle en de betreffende non-profitinstelling besluiten om samen een community op te zetten, volgt een aantal sessies waarin onder meer het profiel van de potentiële leden wordt vastgesteld en de propositie richting de potentiële leden wordt geformuleerd. De instelling selecteert een specifiek project waarvoor de giften van communityleden bestemd zijn.

Vervolgens worden de inhoud, de identiteit en het merk van de community nader uitgewerkt. New Angle presenteert het concept aan het management van de instelling en aan eventuele sponsors, om zoveel mogelijk betrokkenen te enthousiasmeren voor de community en te zorgen dat zij op hun beurt leden gaan werven binnen hun eigen netwerk. Een werkgroep met medewerkers van New Angle en de begunstigde instelling lanceert de community, waarna één lid (van de instelling) integraal verantwoordelijk blijft voor de coördinatie.