New Angle privacybeleid


Dit is het privacybeleid van de Stichting New Angle, gevestigd aan de Amsterdamseweg 206, 1182 HL te Amstelveen en beschrijft hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. New Angle respecteert nadrukkelijk de privacy van haar contacten en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt.

Reikwijdte van het beleid

Het privacybeleid heeft betrekking op de persoonsgegevens die New Angle over u verzamelt wanneer u onze website bezoekt, lid wordt van één of meerdere van de mede door New Angle geïnitieerde communities, kringen of genootschappen tot steun van culturele-, educatieve-, medische- of sportorganisaties en wanneer u deelneemt aan evenementen en ontvangsten. 

Waarom wij uw persoonsgegevens in beperkte mate registreren

  • Wij vinden het leuk u opgezette tijden voor één van de evenementen waar wij direct betrokken zijn uit te nodigen.
  • We willen voorkomen dat u en gelijktijdig door New Angle en door één van de communities, kringen of genootschappen wordt benaderd.
  • Het biedt ons de mogelijkheid u in voorkomende gevallen over de voortgang van concrete projecten waaraan u als lid van een community hebt bijgedragen te rapporteren.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken

  • Uw contactgegevens: naam, adres, e-mailadres en mogelijk uw (mobiel)telefoonnummer
  • Lidmaatschap(pen) van aan New Angle gelieerde communities, kringen en genootschappen
  • Aanwezigheid bij evenementen en ontvangsten
  • De inhoud van uw communicatie met ons zoals door u verzonden e-mails

Wie kunnen deze gegevens inzien

  • Uitsluitend geautoriseerde medewerkers van New Angle
  • De gegevens worden functioneel uitgewisseld met de communities, kringen en genootschappen om bestanden te kunnen ontdubbelen
  • Derden die op basis van wettelijke verplichting aanspraak kunnen maken

Gebruik van cookies

Voor het verzamelen van websitestatistieken maakt New Angle gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn nodig voor de technische werking van de site en voor het verzamelen van informatie waarmee New Angle haar website kan optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@newangle.nl

Recht op klacht indienen 

Indien u een klacht heeft over hoe New Angle met uw persoonsgegevens omgaat kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

We nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, openbaarmaking verlies of oneigenlijk gebruik, en om de integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd worden of dat er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met info@newangle.nl

Aanpassen privacyverklaring

New Angle behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie staat op deze pagina. De datum bovenaan de pagina geeft aan wanneer de laatste aanpassing is doorgevoerd.

Contactgegevens

New Angle
Amsterdamseweg 206
1182 HL Amstelveen
020 - 8200334

info@newangle.nl
www.newangle.nl